INOVATIVNO VODITELJSTVO

5 zvezdic inovativne organizacijske kulture

Kaj imajo skupnega podjetja, ki so inovativna? Posebne vrste managerjev? Nikakor. Ne gre za ni določen tip osebnosti: inovativna podjetja povezuje predvsem sistematična praksa inoviranja.

Na delavnici, namenjeni višjemu in srednjemu managementu, bomo spoznali 5 zvezdic inovativne organizacijske kulture, učinkovite pristope za njihovo uveljavljanje in tipične napake pri tem:

  1. Prožna organizacijska struktura: omogoča odločanje na nižjih ravneh vodstva, širi priložnosti za uvajanje inovacij ter raziskovalne dosežke prenaša iz razvoja v izvedbo.
  2. Opolnomočenje sodelavcev: ne le z obveznostmi, temveč tudi z odgovornostjo za rezultat in posledice, zaposlenim dviguje moč in samostojnost, ki nas vodita k večji zavzetosti za delo. 
  3. Razvoj talentov: predstavlja izziv vzpostavitve sistema, ki je učinkovit za celoto in hkrati omogoča prilagajanje potrebam posameznika kot nosilcu talenta.
  4. Učeče se okolje: spodbuja medsebojno povezanost zaposlenih, kjer se znanje krepi z učenjem drug od drugega in ustvarja skupnost sposobno prilagajanju hitrim spremembam v okolju.
  5. Timsko delo: proces, v katerem po sistematičnem ključu v najboljšem pomenu besede izkoriščamo talente posameznika, da na najboljši možni način dosežemo skupne cilje.

Uveljavljanje inovativne in agilne organizacijske kulture v organizaciji zagotavljamo s programom ŠIK® šole integralne kreativnosti. Preverite!