INTERNO KOMUNICIRANJE

Interno komuniciranje

Interno komuniciranje je kot lepilo, ki pomaga lepiti organizacijo v celoto. Razvito interno komuniciranje danes v organizacijah opravlja kar pet nalog – skrbi za:

• obveščenost, delovanje organizacije,
• vključenost: ponotranjenje vizije, poslanstva in ciljev organizacije.
• ustvarjanje naboja in zavzetosti - energetiziranje,
• doseganje skladnosti (´alignment´),
• prispevek k razvoju organizacije.

Na delavnici bomo uporabili dognanja sodobnih raziskav in se ukvarjali z vplivom internega komuniciranja na uspeh in učinkovitost organizacije. Uveljavljen način dela bomo povezali z načeli sodobnega internega komuniciranja in na konkretnih primerih obravnavali tipične napake, ki se dogajajo v procesih in kako jih odpravljati. Na podlagi dobrih praks bomo predstavili izvirne in napredne načine internega komuniciranja v slovenskih in mednarodnih podjetjih.

Delavnica je primerna za višji in srednji management večjih organizacij in predstavnike strokovnih služb (HRM, PR, marketing) v srednjevelikih podjetjih.