MARKETING

Za doseganje višje dodane vrednosti

Kaj je marketing? In trženje? Kakšna je razlika med trženjem in prodajo? In kje je v vsem tem blagovna znamka?

Trženje pomeni delo s trgom - z namenom, da se sprožijo možne menjave in tako zadovoljijo človeške potrebe in želje. Pa vendar: nič se ne zgodi, dokler se ne zgodi prodaja. Kako v organizaciji razumeti marketing in njegovo vlogo v organizaciji, katera so ključne prvine uspešnega B2B marketinga v 21. stoletju – o tem na dinamični delavnici, zasnovani na konkretnih primerih iz domače in mednarodne prakse. O potrebah kupcev, zakaj ljudje kupujemo, kaj je ključno pri nakupnem odločanju.

Da boste s trgom in kupci govorili v njihovem jeziku. In zaslužili več.

Delavnica je prilagojena za B2B podjetja.