TIMSKO DELO

Timsko delo

Timsko delo: valuta 21. stoletja


V našem timu je kopica sodelavcev z visokimi nazivi, jaz pa imam občutek, da z njimi ne morem tekmovati. Počasi dobivam občutek, da sem odveč. Kaj sploh lahko prispevam?... Vodja tima, ki smo ga pred kratkim vzpostavili, drugi članov sploh ne posluša, jim ne pusti do besede in nenehno vsiljuje svoje ideje. … Občutek imam, da je delo v timu zaradi usklajevanja, ki ga zahteva sodelovanje večih ljudi,  veliko bolj zamudno, kot če bi ga opravi sam. Vse skupaj se mi počasi zdi izguba časa.«


Pomočniki in zaviralci timskega dela


Se tudi v vaši ekipi, naglas ali potihem v ljudeh, zastavljajo ta vprašanja? In ljudje ne vidijo pravega smisla v medsebojnem sodelovanju? A številke so prepričljive: po McKinseyevi raziskavi skoraj 80 % najvišjih vodilnih, pravi, da je učinkovito usklajevanje med posameznimi poslovnimi področji ključno za rast.

Na delavnici, ki kombinira znanja in konkretne managerske izkušnje izvajalcev, se bomo posvetili:

- razumevanju timskega dela ter
- sedmim pomočnikom in sedmim zaviralcem ustvarjalnega timskega dela.

Ker vsaka skupina ljudi, ki dela skupaj, še ni ekipa ali tim. Timsko delo je proces, v katerem si skupina ljudi prizadeva sistematično uporabiti talente posameznika, za dosego skupnih ciljev na najboljši možni način. Podpira nastajanje učeče se organizacije in razvija kulturo inovativnosti. Saj velja: ustvarjalnost je različnost na kvadrat.

Za uspešen, učinkovit in ustvarjalen tim vašega podjetja: vključite nas, ustvarjalno bo!