UČINKOVITA PRODAJA

Prodajajte učinkovito. Razumite kupca.

Večina ljudi ve in zna povedati, kaj njihova organizacija izdeluje ali prodaja. Nekateri znajo tudi povedati, kako: v čem se njihova organizacija ali izdelek razlikuje od drugih, kakšna je edinstvena prodajna vrednost (unique selling proposition). Zelo malo ljudi ali organizacij pa ve in zna povedati, zakaj delajo to, kar delajo. 

Za komunikacijo, ki temelji na vplivanju, prepričevanju ter navduševanju na delovnih mestih porabimo že okoli 40 odstotkov vsega časa - brez, da bi to dejansko vključevalo kak nakup. Približno 20 minut v sleherni uri torej namenimo zgolj za to, da bi ga nekoga premaknili.

Na delavnicah se bomo v družbi izjemnih strokovnjakov urili v učinkoviti prodaji. Spoznali bomo uglasitev s kupci in pomen uvidov (insights): kaj so bolečine kupcev, katere koristi iščejo? Naučili se bomo zagotoviti 'plovnost' – v oceanu zavrnitev se je treba znati obdržati na vodi. In prinesli boste jasnost: odlika dobrih 'premikovalcev' oziroma prodajalcev je, da znajo najprej prepoznati problem ali potrebo in šele nato ponudijo rešitev zanjo.

Vsebina je prilagojena B2B (business-to-business) podjetjem.