Oskar v poslovnem komuniciranju Luki Koper v sodelovanju z Mediadami

Mednarodno združenje poslovnih komunikatorjev IABC je s prestižno nagrado Gold Quill Award of Excellence nagradilo Luko Koper za komunikacijsko kampanjo, ki je o bontonu komunikacije nagovarjala prek 1.500 zaposlenih. Pri snovanju kampanje smo sodelovali tudi strokovnjaki za interno komuniciranje iz Mediad, ki se tudi sicer vključujemo v uredništvo mesečnega internega glasila Luški glasnik.

Z mednarodno nagrado Zlato pero organizatorji nagrajujejo projekte z najvišjimi standardi komuniciranja v svetovnem merilu. Med letošnjimi prejemniki nagrade za komunikacijsko odličnost je tudi Luka Koper, in sicer za kampanjo bontona komuniciranja zaposlenih. Prejemniki mednarodne nagrade za odličnost v kategoriji publikacije so bile še organizacije iz ZDA, Avstralije, Kanade in Filipinov.

»Dinamika zaposlovanja v zadnjih letih je vplivala na spremenjeno organizacijsko kulturo družbe. To je izkazalo potrebo po sistematičnem upravljanju interne komunikacije. Z bontonom smo želeli izboljšati medsebojno interno komunikacijo ter dvigniti standarde komuniciranja z ambicijo, da bonton postane norma, prepoznaven del organizacijske kulture. Bonton smo postavili v kontekst vrednot Luke Koper: sodelovanje, odgovornost, spoštovanje, pripadnost, ustvarjalnost. Poudarek je bil na vrednoti spoštovanja kot univerzalnem zakonu odnosov. Osrednje sporočilo bontona komunikacije je bilo ´Mi smo Luka Koper',« pojasnjuje Sebastjan Šik, vodja področja Odnosov z javnostmi v Luki Koper.

Dokaz, da smo tudi v Sloveniji snovalci odličnih komunikacijskih praks
Pri snovanju kampanje bontona komuniciranja smo sodelovali strokovnjaki za interno komuniciranje iz podjetja Mediade, ki se tudi sicer vključujemo v uredništvo mesečnega internega glasila Luški glasnik. Prvi del komunikacijske kampanje je potekal v obdobju maj-december 2020 in je zaposlenim v Luki Koper na vizualno privlačen in humoren način skozi mesečno glasilo predstavljal šest bistvenih področij bontona komuniciranja - komuniciranja preko e-pošte, telefonske komunikacije, vedenja na sestankih ipd. Drugi del kampanje se je izvajal v februarju 2021. Tudi takrat je nastal plakat – zemljevid bontona komuniciranja v Luki Koper ter nabor nalepk, ki so si jih sodelavci poklanjali in na ta način med seboj prepoznavali Luške mojstre in mojstrice komuniciranja..

»Gold Quill Award of Excellence je na področju poslovnega komuniciranja to, kar je v filmskem svetu oskar. Je hkrati priznanje in dokaz, da smo tudi v Sloveniji snovalci odličnih komunikacijskih praks. Pri čemer je bistveno imeti pred očmi potrebe in organizacijsko kulturo tistega, kateremu je projekt oz. kampanja namenjena. V našem primeru smo združili moči s Službo za odnose z javnostmi v Luki Koper in skupaj zasnovali kampanjo, ki na preprost, a učinkovit način nagovarja vse – od sodelavke v finančni službi pa do žerjavista v koprski luki,« pravi Saša Gnezda, glavna urednica v podjetju Mediade.

O nagradi
Z Gold Quill Awards nagradami IABC že več kot 40 let priznava in nagrajuje odličnost strateških komunikacij po vsem svetu. Gold Quill – Zlato pero, je edini program nagrad, ki nagrajuje predanost, inovativnost in strast komunikatorjev v svetovnem merilu. Od leta 2008 so organizacije z vsega sveta za nagrado prijavile več kot 4.451 projektov.

Najboljše projekte nagrajujejo z dvema tipoma nagrad: Awards of Merit, za projekte, ki po strokovni oceni komisije dosežejo med 5,25 do 5,74 točk od sedmih; ter Awards of Excellence, za tiste, ki jih komisija ovrednoti s točkami od 5,75 do 7. Kampanja Luka Koper je prejela slednjo nagrado.