INTERNO KOMUNICIRANJE

INTERNO KOMUNICIRANJE: POVEZUJE IN SPODBUJA

Komunikacija ni sopomenka obveščanju ali zgolj posredovanju informacij. Beseda komunikacija izvira iz lat. communicare – sporočiti, posvetovati se, kar je izpeljano iz lat. communis, skupen. Komunikacija torej pomeni delati tako, da je (informacija, mnenje) skupno.

V podjetjih vlogo povezovalca ustvarja interno komuniciranje. Razvito interno komuniciranje v organizacijah opravlja pet nalog in skrbi za:

  1. obveščenost, delovanje organizacije,
  2. vključenost: ponotranjenje vizije, poslanstva in ciljev organizacije,
  3. ustvarjanje naboja in zavzetosti - energetiziranje,
  4. doseganje skladnosti (´alignment´) in
  5. prispevek k razvoju organizacije.

Mediade vam pri vzpostavljanju ali razvoju internega komuniciranja pomagamo na štiri načine, z:

  • delavnico o internem komuniciranju za strokovno službo ali vodje,
  • mentorstvom in opolnomočenjem (individiualno ali skupinsko),
  • načrtovanjem (primerna orodja, vsebina, nosilci) ali
  • izvedbeno podporo (sodelovanje pri izdelavi internega glasila, e-novic itn.)


Naše delo in strokovnost temelji na izkušnjah uspešnih praks internega komuniciranja ter spoznanjih sodobnih raziskav. Prepoznavamo in pomagamo odpravljati tipične napake, ki se dogajajo v procesih in učinkovitost komuniciranja dvigujemo tudi z uporabo domišljije in kreativnosti.