Kako učinkovito komunicirati z zaposlenimi v trenutnih razmerah in … preživeti

  1. Pravite, da vam je mar za naše zdravje. Zakaj potem ne zaprete proizvodnje?
  2. Zakaj so 'oni' lahko doma?
  3. Nas boste dali na 'čakanje'?
  4. Javni prevoz je obstal, jaz pa moram na delo. Kaj naj naredim?
  5. Ali me boste prednostno odpustili, če moram zaradi varstva šoloobveznega otroka ostati doma?


Najpogostejša vprašanja, ki v zadnjem času krožijo v zraku. V službah, domovih, po digitalnih kanalih. Vodstva slovenskih podjetij so v nezavidljivem položaju. Poslovanje bi želeli nadaljevati do te mere, da podjetja kot tudi delovna mesta, preživijo. Vendar pa je delovati v trenutnih razmerah ne samo poslovni izziv temveč tudi komunikacijski.

Dejstvo je, da je kriza sestavni element okolja, v katerem poslujemo. Zato je dobro nanjo pogledati kot na priložnost za izboljšave, inovativne pristope in hitrejše reševanje težav, ki smo jih doslej potiskali v ozadje in se z njimi nismo resno soočili. Situacija, v kateri se nahajamo danes, je specifična, saj je v njej potencialno ogroženo naše zdravje ter zdravje naših zaposlenih. Negotovost je večplastna: ne vemo, kako dolgo bo vse skupaj trajalo, kakšen bo svet po koncu krize, podjetje je negotovo glede poslovanja, ljudje pa zaskrbljeni zaradi svojih služb.

V Mediadah smo skupaj s strokovnjakinjami staknili glave in pripravili priročnik, ki je namenjen vsem vodjem ter strokovnjakom za (interno) komuniciranje, ki imajo v trenutnih razmerah pomembno vlogo in nalogo: čim bolj jasno, odkrito in tenkočutno komunicirati z zaposlenimi. Da jih še bolj povezujemo, dvigujemo njihovo motivacijo in zavzetost, jih pomirjamo in vlivamo samozavest za – jutri.

Priporocnik.jpg