Zala Kerle

vodja pisarne

Zala Kerle je v Mediade prišla kot študentka, kjer je, kot pravi sama, našla izbrano druščino dobrih ljudi. Čeprav jo še vedno zaposluje končevanje študija fizike, se je v administrativnem delu, tehnični pomoči pri izvedbi projektov ter upravljanjem s spletnimi urednikovalnimi orodji toliko našla, da je zlahka zasedla mesto vodje pisarne. Danes tako v svojih rokah varno drži ves 'fizikalni' del poslovnih vajeti, brez katerih pa ne more živeti nobeno uspešno podjetje.

Osvetljevanje dilem s humorjem in smisel za znanstveno-naravoslovni pristop k stvarem sta glavni sestavini njene življenjske strategije, s čimer v tim prinaša znaten prispevek k splošnemu energetskemu ravnovesju.

Smeh je pol zdravja in četrt trebušnjaka!

Njen moto